HEAD: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

4.
VKV
VKV

Sayfa IV

ARAŞTıRMA MAKALESI
5.
COVID-19 Enfeksiyonunun Maternal ve Fetal Sağlığa Etkisi: Sistematik Derleme
The Effect of COVID-19 Infection on Maternal and Fetal Health: Systematic Review
Ebru Bekmezci, Hediye Karakoç
doi: 10.5222/HEAD.2020.89090  Sayfalar 207 - 213

6.
Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumlarını Etkileyen Faktörler
The Effects of Being Exposed to Cyber Bullying Factors in High School Students
Aylin Akça Sümengen, Aygul Akyuz
doi: 10.5222/HEAD.2020.40222  Sayfalar 214 - 221

7.
Hemşire Akademisyenlerin Perspektifinden Randomize Kontrollü Araştırmalara İlişkin Deneyimler: Nitel Bir Araştırma
Experiences about Randomized Controlled Trials from the Perspective of Nurse Academicians: A Qualitative Study
Nur Izgu, Zehra Gök Metin
doi: 10.5222/HEAD.2020.84829  Sayfalar 222 - 230

8.
Hastanede Yatarak Tedavi Gören 6-12 Yaş Çocuklarda Bilgisayar Oyunları Bağımlılık Düzeyleri
Computer Games Addiction Levels in Hospitalized Children Aged 6-12 Years
Melahat Akgün Kostak, Esra Nur Kocaaslan
doi: 10.5222/HEAD.2020.68736  Sayfalar 231 - 237

9.
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Egzersiz Davranışları Ne Durumda?
What is the Nutrition and Exercises Behaviour of University Students?
Seher Yurt, Tuğba Özdemir
doi: 10.5222/HEAD.2020.58234  Sayfalar 238 - 243

10.
Meme Kanserli Kadınlarda Cerrahi Tedavi Sonrası Beden İmajı ve Cinsellik Arasındaki İlişki
The Relationship Between Body Image and Sexuality After Surgical Treatment in Women With Breast Cancer
Meryem Yılmaz, Hesna Gürler
doi: 10.5222/HEAD.2020.55751  Sayfalar 244 - 251

11.
İlkokul Çocuklarının Gözünden Hemşirelik: Bir İlkokul Örneği
Nursing in Primary School Children’s View: A Primary School Example
Aslı Yılmaz, Figen Işık Esenay
doi: 10.5222/HEAD.2020.19577  Sayfalar 252 - 257

12.
Gebelikte Eş Desteği Algısı Ölçeği’nin (GEDAÖ) Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları
Development of the Perceptıon of Spousal Support ın Pregnancy Scale (PSSPS): Reliability and Validity Studies
Mine Yurdakul, Meltem Aydın Beşen, Devrim Alıcı
doi: 10.5222/HEAD.2020.83713  Sayfalar 258 - 266

DERLEME
13.
Hemşirelikte bakım kalitesi ve hasta güvenliği için bir tehlike: İşte var olamama
A danger for care quality and patient safety in nursing: Presenteeism
Manar Aslan, Fadime Ulupınar
doi: 10.5222/KUHEAD.2020.56873  Sayfalar 267 - 272

14.
Gebelik ve COVID-19 Enfeksiyonu
Pregnancy and COVID-19 Infection
Meltem Uğurlu, Gülşen Takak Vural
doi: 10.5222/KUHEAD.2020.06926  Sayfalar 273 - 278

15.
COVID 19 Pandemi Süreci: Türk Hemşireler Derneği
COVID 19 Pandemic Process: Turkish Nurses Association
Sevilay Senol Celik, Azize Atlı Özbaş, Beyhan Çelik, Azize Karahan, Hülya Bulut, Gülten Koç, Firuze Çevik Aydın, Çiğdem Özdemir Özleyen
doi: 10.5222/KUHEAD.2020.34603  Sayfalar 279 - 283

16.
Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVID-19 Salgınındaki Deneyimleri
Experiences of Turkish Intensive Care Nurses in the COVID-19 Outbreak
Ebru Kıraner, Banu Terzi, Emine Türkmen, Ayda Kebapcı, Gülçin Bozkurt
doi: 10.5222/HEAD.2020.35556  Sayfalar 284 - 286

17.
Türkiye’deki Covıd-19 Salgın Döneminde Acil Hemşireliği
Emergency Nursıng During The Covıd-19 in Turkey
Gülbin Konakçı
doi: 10.5222/KUHEAD.2020.73555  Sayfalar 287 - 289
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Türkiye’de COVID-19 Salgını: Kriz Yönetiminde Yönetici Hemşirelerin Deneyimleri ve Yönetici Hemşireler Derneği’nin Faaliyetleri
COVID-19 outbreak in Turkey: Experiences of Nurse Managers and Activities of Association of Nurse Managers in Crisis Management
Ülkü Baykal, Emine Türkmen, Handan Alan, Çağlar Yılmaz Başulaş, Nilgün Göktepe, Emel Gümüş, Serkan Güngör, Şehriban Serbest, Arzu Kader Harmancı Seren, Hanife Tiryaki Şen, Sevim Şen, Devrim Eren Tekin
doi: 10.5222/HEAD.2020.36024  Sayfalar 290 - 293

OLGU SUNUMU
19.
Özafagus Ca Tanılı Hasta ve COVİD 19: Olgu Sunumu
Patient with Esophageal Ca and COVID 19: Case Report
Afıtap Ozdelıkara, Serpil Babur
doi: 10.5222/HEAD.2020.98975  Sayfalar 294 - 303 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.