HEAD: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Hemşirelik
Turkish Nursing in the Context of Glbalization
Elizabeth A. Herdman
Sayfalar 2 - 4

4.
Hastaya Kendi Ağrısını Kontrol Etmeyi Sağlayan Bir Yöntem: Hasta Kontrollü Analjezi
A Method of Pain Control: Patient Controlled Analgesia
Fatma Eti Aslan, Emine Türkmen
Sayfalar 6 - 11

5.
Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi ve Glasgow Koma Skalası
Level of Consciousness: Assessment and Glasgow Coma Scale as an Assessment Tool
Diler Sepit
Sayfalar 12 - 16

6.
Defibrilasyon ve Kardiyoversiyonu Doğru Olarak Uyguluyor muyuz?
Are we Performing Defibrillation and Cardioversion Correctly?
Aysel Badır
Sayfalar 17 - 23

7.
Akut Ağrı
Acute Pain
Fatma Eti Aslan
Sayfalar 24 - 31

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kalp Akciğer Canlandırması Sırasında Hasta Ailelerinin Bulunmalarına İlişkin Deneyim ve Düşünceleri
Thoughts and Experiences of Critical Care Nurses’ Related to Presence of Family Members’ During Cardiopulmonary Resuscitation
Aysel Badır, Diler Sepit
Sayfalar 33 - 40

OLGU SUNUMU
9.
12 Derivasyonlu EKG Değerlendirme (AF)
12 Derivation ECG Interpretation
Diler Sepit
Sayfalar 41 - 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.