HEAD: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Hemşirelikte Mesleki Düzenlemeler
Nursing Regulations
Elizabeth Anne Herdman
Sayfalar 2 - 4

4.
Kötü Haber Verme
Breaking Bad News
Perihan Güner
Sayfalar 6 - 9

5.
Kanser Hastasında Yorgunluk
Fatigue in Cancer Patients
Gülbeyaz Can
Sayfalar 10 - 17

6.
Kanser Hastalarında Oral Mukositin Önlenmesi ve Tedavisi
Prevention and Treatment of Oral Care in Cancer Patients
Diler Sepit
Sayfalar 18 - 23
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Dünyada ve Türkiye’de Yenidoğan Transportu
Neonatal Transport in Turkey and in the World
Ayşe Karakoç Tarı, Zerrin Çiğdem
Sayfalar 24 - 31

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Isparta İli Karaağaç Sağlık Ocağına Bağlı 15-49 Yaş Kadınların Üreme Sağlığına Yönelik Bilgi, Alışkanlık ve Sorunlarının Değerlendirilmesi
An Evaluation of Reproductive Health Status, Knowledge and Attitudes of Women Aged Between 15-49 Registered at Karaa¤aç Village Clinic in Isparta Province
Hacer Erten, Tangül Özen, Halime Yılmaz, Hediye Arslan
Sayfalar 32 - 39

9.
Bir Üniversite Hastanesinin Acil Polikliniğine Gelen Yanıklı Hastaların Kayıt Bilgilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
A Retrospective Evaluation of the Medical Records of Burn Patients Presenting at the Emergency Polyclinic of a University Hospital
Leman Kutlu, Sevdiye Turasoy, Nilgün Koşar, Pınar Ökdemir, Nursel Onur
Sayfalar 40 - 44

OLGU SUNUMU
10.
12 Derivasyonlu EKG Değerlendirme (3° AV Blok)
12 Derivation ECG Interpretation
Diler Sepit
Sayfalar 45 - 46
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.