HEAD: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Hemşirelik Araştırmalarının Önemi
The Importance of Nursing Research
Elizabeth Anne Herdman
Sayfalar 3 - 4

4.
Çocuk Sağlığının Göstergesi: Büyümenin İzlenmesi
Indicator of Child Health: Growth Monitoring
Duygu Gözen
Sayfalar 5 - 13

ÇEVIRI
5.
Yaşlılarda İlaç Hatalarının Önlenmesi İçin Stratejiler
Strategies to Reduce Medication Errors with Reference to Older Adults
Özlem Yazıcı Korkmaz
Sayfalar 14 - 18
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Çocuklarda Gözardı Edilen Bir Durum: Gastroözofageal Reflü
A Neglected Condition in Children: Gastroesophageal Reflux
Suzan Yıldız, Ayşe Sonay Kurt
Sayfalar 19 - 27

7.
Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetleri ve Örgüt İkliminin Hemşire İstihdamına Etkisi
Effects of Nurses’ Intent to Leave their Jobs and Organizational Climate on Employment of Nurses
Ecem Yaprak, Şeyda Seren
Sayfalar 28 - 33

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Üç Üniversite Hastanesinde Hemşire Devir Hızı
Turnover Among Nurses at Three University Hospitals
Gülseren Kocaman, Şeyda Seren, Seyyare Kurt, Belgin Danış, Türkan Erer
Sayfalar 34 - 38

9.
Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
Turkish Adaptation of Patient Safety Attitude Questionnaire
Ülkü Baykal, Nevin H. Şahin, Serap Altuntaş
Sayfalar 39 - 45

10.
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kök Hücre, Kordon Kanı ve Bankacılığı ile İlgili Bilgi ve Yaklaşımları
Knowledge and Attitudes of Nursing and Midwifery Students about Stem Cell and Banking of Cord Blood
Hüsniye Dinç, Nevin H. Şahin
Sayfalar 46 - 51

OLGU SUNUMU
11.
12 Derivasyonlu EKG Değerlendirme
12 Derivation ECG Interpretation
Serpil Topçu
Sayfalar 52 - 54
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.