HEAD: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - X

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Akreditasyon Süreci
Accreditation Process
Elizabeth Anne Herdman
Sayfalar 3 - 5

4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Performanslarının Değerlendirilmesi 1: Klinik Değerlendirmede Kullanılacak Veri Kaynakları
Clinical Performance Evaluation of the Nursing Students Part 1: Data Sources of Clinical Evaluation
Pelin Karaçay, Selvet Sevinç
Sayfalar 6 - 9

5.
Yaşlılıkta Jinekolojik Sorunlar ve Hemşirelik Girişimleri
Gynecologic Problems in Old Age and Nursing Interventions
Serpil Abalı, Nevin Hotun Şahin
Sayfalar 10 - 19

6.
Acil Servis Kalabalığı ve Çözüm Önerileri
Emergency Department Crowding and Possible Solutions
Pelin Karaçay
Sayfalar 20 - 24

ÇEVIRI
7.
Hastanede Müzik Tedavisi
Music as an Intervention in Hospitals
Özlem Yazıcı Korkmaz
Sayfalar 25 - 28
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Hemşirelerin Klinik Eğitim Hemşireliği Konusundaki Görüşleri
Nurses’ Opinions about Clinical Training Nursing
Aysun Çakır, Sevim Ulupınar Alıcı
Sayfalar 29 - 35

9.
Üniversite Öğrencilerinin Hepatit B’ye İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Tutumları
Knowledge and Attitudes Toward Hepatitis B of University Students
Nurdan Şahin, Semiha Akın, Zehra Durna
Sayfalar 36 - 43

10.
Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Bir Yıllık İzlem Sonuçları
Assessment of the Nursing Students’ Coping Levels with Stress: Results of the One-Year Observation
Nermin Olgun, Zehra Kan Öntürk, Fatma Eti Aslan, Ükke Karabacak, Şehriban Serbest
Sayfalar 44 - 51

11.
Yönetici Hemşirelerin Çatışma Çözme Eğilimleri
Nurse Managers’s Conflict Solving Tendencies
Serap Altuntaş, Arzu Kader Harmancı
Sayfalar 52 - 58

12.
Diyabet Hastalarında Sosyo-Demografik Özellikler, Hastalıkla İlgili Bakım Davranışları ve Komplikasyonların Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
The Effects of Socio-Demographics, Self-Care Practices and Diabetes Related Complications on Quality of Life in a Diabetes Outpatient Sample
Zeynep Dörtbudak, Zeynep Çetin, Betül Güven
Sayfalar 59 - 65

OLGU SUNUMU
13.
12 Derivasyonlu EKG Değerlendirme
12 Derivation ECG Interpretation
Serpil Abalı
Sayfalar 66 - 68
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.