HEAD: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Hemşirelik Mesleğinin Dönüşümü
The Transformation of Nursing Work
Elizabeth Anne Herdman
Sayfalar 3 - 5

4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Performanslarının Değerlendirilmesi II: Klinik Değerlendirme Süreci
Clinical Performance Evaluation of the Nursing Students Part II: Clinical Evaluation Process
Selvet Sevinç, Pelin Karaçay
Sayfalar 6 - 10

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Mutluluk: Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hemşireliği Tercih Ettikleri için Mutluluk/Mutsuzluk Nedenleri
Happiness: Reasons for Happiness or Sadness in Nursing Students
Birgül Vanlıoğlu, Zehra Kan Öntürk, Fatma Eti Aslan
Sayfalar 11 - 15

6.
Hemodiyaliz Tedavisini Sürdüren Hastaların Fonksiyonel Performans Durumu, Yaşam Kalitesi ve Hemodiyaliz Tedavisi ile İlişkili Stres Düzeyinin Değerlendirilmesi
The Functional Performance Status, Quality of Life and Hemodialysis Stressors of Hemodialysis Patients
Semiha Akın, İlhan Taşköprü, Kürşat Özdilli, Gülay Yeşiltepe, Bihter Öztürk, Zehra Durna
Sayfalar 16 - 25

7.
Bir Üniversite Hastanesinin Kulak Burun Boğaz Polikliniğinin Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi
Patients’ Evaluation of an Ear-Nose-Throat Polyclinic in a University Hospital
Nurper Bolol, Songül Ülgen, Nuray Turan, Nurten Kaya, Hatice Kaya
Sayfalar 26 - 35

DERLEME
8.
Doğuma Hazırlık Eğitimi Modelleri ve Güncel Yaklaşımlar
Childbirth Education Models and Current Approaches
Güliz Onat Bayram, Nevin Hotun Şahin
Sayfalar 36 - 42

OLGU SUNUMU
9.
Evde Mekanik Ventilatör ile İzlenecek Bebek ve Bakım Vericisinin Taburculuğa Hazırlanması Sürecine Hemşirelik Bakımının Etkisi: Olgu Sunumu
The Effects of Nursing Care to Preparation Process for Discharge of Mechanical Ventilator Dependent -Infant and his Caregiver: Case Study
Nuran Aydın
Sayfalar 43 - 47

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Bir Hemşirelik Yüksekokulunda Öğrenim Gören İlk Erkek Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine ve Eğitimine İlişkin Görüşleri
Viewpoints of the First Male Students Who Study in a School of Nursing regarding the Nursing Profession and Education
Ülkü Baykal, Arzu Timuçin, Serkan Özel
Sayfalar 48 - 55

11.
Edirne İli Hastaneleri Çocuk Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Rotavirüs Gastroenteriti Hakkında Farkındalık Düzeyinin Artırılması
Increasing Nurses’ Awareness Levels for Rotavirus Gastroenteritis in Children’s Services in Hospitals in the Edirne Province
Refiye Zafer, Suzan Yıldız
Sayfalar 56 - 63

ÇEVIRI
12.
Erişkinlerde Kalple İlgili Risk Faktörlerini Azaltmaya Yönelik Hemşire Liderliğindeki Girişimler
Nurse-led Interventions to Reduce Cardiac Risk Factors in Adults
Özlem Yazıcı Korkmaz
Sayfalar 64 - 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
13.
12 Derivasyonlu EKG Değerlendirme
12 Derivation ECG Interpretation
Ayda Kebapçı
Sayfalar 68 - 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.