HEAD: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Eşitlik
Access and Equity in Health Care
Elizabeth Anne Herdman
Sayfalar 3 - 6

4.
Çocukluk Döneminde Jinekolojik Sorunlar ve Hemşirenin Rolü
Childhood Gynecologic Problems and Nurse’s Role
Özlem S. Aşçı, Nevin Hotun Şahin
Sayfalar 7 - 13

5.
Obstetride Yoğun Bakım
Critical Care at the Obstetric
Serpil Abalı, Ümran Oskay
Sayfalar 14 - 20

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Yenidoğan Bebeklerin Beslenme Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Süresi Arasındaki İlişki
Effects of Newborn Babies’ Post-feeding Sleep Position on Sleep Duration
Nagehan Ustabaş, Duygu Gözen
Sayfalar 21 - 27

DERLEME
7.
Sezaryen Sonrası Emzirme
Breastfeeding Following Cesarean Section
İlker Günay
Sayfalar 28 - 30

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisindeki Hemşirelik Aktivitelerinin Bağımlı ve Bağımsız Fonksiyonlar Yönünden Değerlendirilmesi
The Evaluation of Nursing Activities in Relation to Dependent and Independent Functions in a Pediatric Hematology-Oncology Unit
Sevil İnal, Leman Yantiri, Özlem Serin Aşçı, Hilmi Apak
Sayfalar 31 - 38

9.
Cervantes Kişilik Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Turkish Adaptation of The Cervantes Personality Scale: A Validation and Reliability Study
Meltem Demirgöz Bal, Nevin Hotun Şahin
Sayfalar 39 - 45

10.
İstanbul’un Şişli İlçesi’nde Gençlerin Riskli Sağlık Davranışları
Risky Health Behaviors of Adolescents in Sisli District of Istanbul
Nejla Canbulat, Suzan Yıldız
Sayfalar 46 - 52

OLGU SUNUMU
11.
12 Derivasyonlu EKG Değerlendirme
12 Derivation ECG Interpretation
Merve Güngör, Ceren Uzun
Sayfalar 53 - 55
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.