HEAD: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
20. Yüzyıl Eğitimini Kullanarak 21. Yüzyılın Zorluklarıyla Yüzleşmek: Hemşirelik Örneği
Facing 21st Century Challenges with a 20th Century Education: The Case of Nursing
Elizabeth Anne Herdman
Sayfalar 3 - 7

4.
Prekonsepsiyonel Bakım ve Danışmanlık: Kadın Yaşamındaki Yeri ve Önemi
The Place and Importance of Preconception Care and Counseling in Women’s Lives
Anahit Coşkun
Sayfalar 8 - 15

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Akran Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
An Investigation of the Views of Nursing Students about Peer Education in Clinical Education
Samiye Mete, Gözde Gökçe İsbir, Merlinda Aluş Tokat, Fatma Vural
Sayfalar 16 - 25

6.
Hastane Palyaçolarının Ameliyat Öncesi Dönemdeki Çocuklar ve Ebeveynlerinin Anksiyete Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi
The Effects of Hospital Clowns on the Anxiety Levels of Preoperative Children and Parents
Saliha Koç
Sayfalar 26 - 31

DERLEME
7.
Sağlık Hizmetlerinde Hata Türleri Etki Analizi ve Bir Uygulama Örneği
Failure Modes and Effects Analysis in the Health Services and a Practice Example
Şeyda Seren İntepeler, M. İsmail Caran
Sayfalar 32 - 42

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
“Prenatal Distres Ölçeği”nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Faktör Analizi
The Turkish Adaptation of the “Revised Prenatal Distress Questionnaire”: A Reliability/Validity and Factor Analysis Study
Fatma Yüksel, Semiha Akın, Zehra Durna
Sayfalar 43 - 51

9.
Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Etkileyen Faktörler
Organizational Citizenship Behaviors of Academician Nurses and Affecting Factors
Ülkü Baykal, Serap Altuntaş, Havva Öztürk, Serap Sökmen, Şeyda Seren İntepeler, Filiz Kantek
Sayfalar 52 - 58

DERLEME
10.
Klinik Karar Destek Sistemleri ve Hemşirelikte Kullanımı
The Use of Clinical Decision Support Systems in Nursing
Nuran Aydın
Sayfalar 59 - 63 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.