HEAD: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Liderlik ve Yönetim: Teori Var Pratik Yok?
Leadership and Management: All Theory No Practice?
Elizabeth Anne Herdman
Sayfalar 3 - 9

4.
Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu
The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing
Dilek Çilingir, Sevilay Hintistan
Sayfalar 10 - 15

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ile Hastanelerin Örgütsel ve Yönetsel Yapılarına İlişkin Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparing Nurses’ Attitudes Toward Productivity with the Organizational and Managerial Structures in Hospitals
Nilgün Göktepe, Ülkü Baykal
Sayfalar 16 - 22

6.
Yardımcı Üreme Teknikleri İle Tedavi Olan Çiftlerin Emosyonel Tepkilerinin Belirlenmesi
Determining the Emotional Reactions of Couples Undergoing Assisted Reproductive Procedures
Nuray Dilek, N. Kızılkaya Beji
Sayfalar 24 - 29

DERLEME
7.
Hemşirelik Uygulamalarında Güncel Bir Yaklaşım: Telefon Kullanımı
A Current Approach in Nursing Practice: Telephone Usage
Sevilay Hintistan, Dilek Çilingir
Sayfalar 30 - 35

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin İş Güvenliği Ölçeği
A Study in Scale Development: The Occupational Safety Scale (OSS) for Health Care Personnel Working in Hospital
Havva Öztürk, Elif Babacan
Sayfalar 36 - 42

9.
Okul Hemşirelerinin İş, İş Ortamı, Rol ve Sorumluluklarına Yönelik Görüşleri
The Opinions of School Nurses About Their Jobs, Job Environments, Roles and Responsibilities
Serap Altuntaş, Ülkü Baykal
Sayfalar 43 - 50

DERLEME
10.
Hemşirelikte Klinik Karar Verme, Etkileyen Etmenler Ve Karar Verme Modelleri
Decision Making in Clinical Nursing: Decision-Making Models and Affecting Factors
Gülten Sucu, Aklime Dicle, Osman Saka
Sayfalar 52 - 60 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.