HEAD: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Meslekler ve Profesyonellik
Professions and Professionalism
Elizabeth Anne Herdman
Sayfalar 3 - 7

4.
Over Kanserli Kadınlarda Fertiliteyi Koruyucu Yaklaşımlar ve Hemşirenin Rolü
Preservation of Fertilization in Ovarian Cancer and Nursing Role
Şükran Başgöl, Ergül Aslan
Sayfalar 8 - 11

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hekimlerde Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
The Reliability and Validity of the Organizational Citizenship Level Scale on Physicians
İbrahim Topçu, Arzu Kader Harmancı Seren, Fatma Kaya, Ahmet Karadal, Aytolan Yıldırım
Sayfalar 12 - 17

6.
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Öfke ve Yalnızlık Özellikleri
Characteristics of Anger and Loneliness in Nursing and Midwifery Students
Nurten Kaya, Hatice Kaya, Nurdan Yalçın Atar, Nuray Turan, Zehra Eskimez, Aylin Palloş, Aylin Aktaş
Sayfalar 18 - 26

DERLEME
7.
İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Uyumlarını Kolaylaştırmak İçin Hazırlanan Bir Rehber Hemşire Eğitim Programı Örneği
An Example of a Preceptor Nursing Education Program for Novice Nurses
Gülseren Kocaman, Şeyda Seren İntepeler, Hatice Şen, Havva Arslan Yürümezoğlu, Şeyda Özbıçakçı
Sayfalar 28 - 34

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Lise Öğrencilerinde Şizofreniye Yönelik Bilgilendirme Eğitiminin Sosyal Mesafe ve Tutuma Etkisi
The Effect of the Education Aiming at Informing About Schizophrenia to Social Distance and Attitudes Among High School Students
Gül Oban, Leyla Küçük
Sayfalar 35 - 41

9.
Özel Hastanelerde Görevli Hemşirelerin Sessiz Kaldığı Konular ve Sessiz Kalma Nedenleriyle İlişkili Faktörler
The Subjects of and Reasons for Nurses’Remaining Silent in Private Hospitals and Relative Factors
Begüm Yalçın, Ülkü Baykal
Sayfalar 42 - 50

DERLEME
10.
Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda İletişim Güçlükleri ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı
Health Professionals’ Approach to Communication Difficulties in Elderly Patients
Meftun Akgün
Sayfalar 51 - 56 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.