HEAD: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kavram Analizi: Eleştirel Düşünme
Concept Analysis: Critical Thinking
Ebru Akgün Çıtak, Gülzade Uysal
Sayfalar 3 - 9

DERLEME
4.
İnfertilitede Birey-Çift ve Grup Danışmanlığı
Individual, Couple and Group Counseling in Infertility
Nezihe Kızılkaya Beji, Derya Kaya
Sayfalar 10 - 14

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Rahim İçi Araç ve Oral Kontraseptif Kullanan 18-49 Yaş Arasındaki Kadınlara Verilen Eğitimin Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi
The Effects of an Education Program on the Genital Hygiene Behaviors of 18-49 Year-old Women Who Use Intrauterine Devices or Oral Contraceptives
Birsel Canan Demirbağ, Gamze Çan, Selçuk Kaya, İftihar Köksal
Sayfalar 15 - 20

6.
Evde Bakım Gerektiren Hastaların Bakım Gereksinimleri ile Bakım Verenlerin Yükünün Değerlendirilmesi
The Needs of Home Care Patients and the Burdens of their Caregivers
Pınar Taşdelen, Metin Ateş
Sayfalar 22 - 29

DERLEME
7.
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sağlığa Yansıması ve Kadın Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Gender Inequality: Reflections on the Nurse’s Role in Women’s Health
Anahit Coşkun, Resmiye Özdilek
Sayfalar 30 - 39

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Hemşire ve Ebelerin Mesleki Bilinç - Örgütlenmeye Yönelik Görüşlerinin ve İş Doyumlarının Belirlenmesi
Job Satisfaction Levels of Nurses and Midwives and Their Ideas About Professional Awareness and Professional Organizations
Yeliz Doğan Merih, Hediye Arslan
Sayfalar 40 - 46

9.
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Bilgi Kaynakları
The Levels of Knowledge and Sources of Information on HIV/AIDS of University Health-Science Students
Ayşe Sonay Kurt, Sema Dereli Yılmaz
Sayfalar 47 - 52

DERLEME
10.
Klinik Beceri Performanslarını Değerlendirmede Bir Yöntem: Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavlar
A Method for Evaluating Clinical Skills Performance: The Objective Structured Clinical Examination
Yıldız Denat, Emel Tuğrul
Sayfalar 53 - 59 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.