HEAD: 17 (4)
Cilt: 17  Sayı: 4 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
VKV
VKV

Sayfa III

ARAŞTıRMA MAKALESI
4.
Hemşirelik Öğrencilerinde COVID-19 Pandemisi Farkındalıklarının ve Sağlık Davranışlarının Sağlık Okuryazarlığı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluating the Relationship between Nursing Students’ Awareness of the COVID-19 Pandemic and Health Behaviors with Health Literacy
Sibel Peksoy Kaya, Sena Kaplan
doi: 10.5222/HEAD.2020.01112  Sayfalar 304 - 311

5.
Ebeveynlerin Hastanede Yatan Çocuklarının Anksiyete Düzeyine Etkisi
The Effect of Parents on the Hospital Anxiety Level of Hospitalized Children
Hilal Kaynak, Çağrı Çövener Özçelik
doi: 10.5222/HEAD.2020.65471  Sayfalar 312 - 316

6.
Kadınların İnfertilite Tedavisinde Kullandıklarıtamamlayıcı Alternatif Tedavi Uygulamalarının Belirlenmesi
Determining Complementary and Alternative Therapies Used in Women’s Infertility Treatment
Tuba Güner Emül, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Aysu Buldum
doi: 10.5222/HEAD.2020.04379  Sayfalar 317 - 321

7.
İlköğretim 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı İle Şiddete Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of Relationship Between Computer Game Addiction And Violence Trends of Primary Students
Cahide Çevik, Özlem Örsal, Yeliz Ciğerci, Pakize Özyürek
doi: 10.5222/HEAD.2020.76259  Sayfalar 322 - 327

8.
Üniversite Öğrencilerinin Tecavüz Mitlerine İlişkin Görüşleri
University Students’ Views on Rape Myths
Büşra Yılmaz, Ümran Oskay
doi: 10.5222/HEAD.2020.00086  Sayfalar 328 - 334

9.
Hemşirelik Öğrencilerinin Elektromanyetik Kirlilik Farkındalığı ve Etkileyen Faktörler
Nursing Students’ Awareness of Electromagnetic Pollution and Affecting Factors
Nil Küçük Yüceyurt, Hülya Kaya
doi: 10.5222/HEAD.2020.99907  Sayfalar 335 - 341

10.
Hemşirelerin Problem Çözme Becerileri ve Otomatik Düşünceleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Evaluating the Relationship between Nurses’ Problem-Solving Skills and Automatic Thoughts
Kenan Gümüş, Seval Keloğlan, Gonca Üstün, Şeker Durmuş
doi: 10.5222/HEAD.2020.98475  Sayfalar 342 - 348

OLGU SUNUMU
11.
COVID-19’lu Bir Ebenin Klinik Özellikleri ve Deneyimleri: Olgu Sunumu
Clinical Features and Experiences of a Midwife with COVID-19: A Case Study
Ayşegül Dönmez, Nevin Canbulut, Zekiye Karacam
doi: 10.5222/KUHEAD.2020.79926  Sayfalar 349 - 353

DERLEME
12.
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Ruminasyon ve Ruh Sağlığına Etkileri
Rumination and Its Impact on Mental Health during the COVID-19 Pandemic
Sinem Öcalan, Yeter Sinem Üzar Özçetin
doi: 10.5222/HEAD.2020.31549  Sayfalar 354 - 358

13.
Bir Çocuk Kliniğinin COVID-19 Pandemi Yönetimi Deneyimleri: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Örneği
COVID-19 Pandemic Management Experiences of a Pediatric Clinic: Dr. Behçet Uz Pediatrics and Surgery Training Research Hospital Infectious Diseases Clinic Example
Nalan Karaoğlan, Aslı Çatıkoğlu, İlker Devrim
doi: 10.5222/KUHEAD.2020.94914  Sayfalar 359 - 364

14.
COVID-19 Pandemi Süreci: Kalp Damar Cerrahi Hemşireleri Derneği
Cardiovascular Surgery Nurses Association During The COVID-19 Pandemic
Zeliha Özdemir Köken, Hafize Savaş, Sevilay Şenol Çelik, Derya Eroğlu
doi: 10.5222/KUHEAD.2020.88785  Sayfalar 365 - 358

15.
COVID-19 Pandemisi ve Hemşirelik Eğitimi Derneği Faaliyetleri
COVID-19 Pandemic and Nursing Education Association Activities
Fahriye Vatan, Elif Unsal Avdal, Hande Yagcan Dag, Deniz Şanlı
doi: 10.5222/KUHEAD.2020.32858  Sayfalar 369 - 373

16.
COVID-19 Pandemisi Sürecine Bakış: Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği
Overview of the COVID-19 Pandemic: Women’s Health Nursing Association
Nevin Hotun Şahin
doi: 10.5222/HEAD.2020.47069  Sayfalar 374 - 377
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Epilepsi ve Stigma
Epilepsy and Stigma
Ufuk Demirel, Figen Okçin
doi: 10.5222/HEAD.2020.94220  Sayfalar 378 - 382

18.
Erratum
Erratum

doi: 10.5222/HEAD.2020.83713  Sayfalar 384 - 385
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.