HEAD: 17 (1)
Cilt: 17  Ek: 1 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - III

3.
Editörden
Editorial

Sayfa IV

4.
VKV
VKV

Sayfa V

ARAŞTıRMA MAKALESI
5.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de Böbrek Nakli Yapılmış Hastaların İmmunsupresif Tedaviye Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Adherence to İmmunosuppressive Drugs in Renal Transplant Recipients in Turkish Republic of Northern Cyprus
Esin Ören, Gülten Sucu Dağ
doi: 10.5222/HEAD.2020.42275  Sayfalar 1 - 9

6.
Yetişkin Bireylerde Kan Alma Uygulamasında Vibrasyonun Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi
The Effect Of Vibration On Pain And Anxiety During Intravenous Blood Sampling In Adults
Seda Düztepeliler, Gülşah Gürol Arslan
doi: 10.5222/HEAD.2020.10692  Sayfalar 10 - 17

7.
Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Akademik Memnuniyet Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
Turkish Adaptation of the Undergraduate Nursing Students’ Academic Satisfaction Scale
Nilgün Göktepe, Arzu Kader Harmancı Seren, Emine Türkmen
doi: 10.5222/HEAD.2020.36263  Sayfalar 18 - 26

8.
Total Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Hastalarda Umutsuzluk Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
Hopelessness Level and the Affecting Factors among Patients after Total Hip Arthroplasty
Zeynep Kızılcık Özkan, Seher Ünver
doi: 10.5222/HEAD.2020.47113  Sayfalar 27 - 31

9.
Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Determination of Nursing Students’ Attitudes Towards Evidence-Based Nursing
Öznur Başdaş, Harun Özbey
doi: 10.5222/HEAD.2020.80269  Sayfalar 32 - 37

10.
Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkındaki Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Nursing Students’ Attitudes Toward Organ Donation and Affecting Factors
Nuran Güler, Pınar Yılmaz, Kübra Erturhan Türk
doi: 10.5222/HEAD.2020.02223  Sayfalar 38 - 44

11.
Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Öğrenci İletişim Doyumu Üzerine Olan Etkisi: Path Analizi
The Effect of Psychiatric Nursing Education on Student Communication Satisfaction: Path Analysis
Mahmut Evli, Nuray Şimşek
doi: 10.5222/HEAD.2020.87003  Sayfalar 45 - 52

12.
Simülasyona Dayalı Öğrenmenin Değerlendirilmesi Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Simulation-Based Learning Evaluation Scale: Turkish Validity and Reliability Study
Yasemin Uslu, Meryem Yavuz Van Gıersbergen
doi: 10.5222/HEAD.2020.79446  Sayfalar 53 - 61

13.
Sıfır-On İki Aylık Bebeklerin Uyku ve Dışkılama Özellikleri, Beslenme Şekli ve Sorunları ile İlişkisi
The Relationship between the Sleep and Defecation Characteristics of Zero- to Twelve-Month-Old Babies and Their Feeding Method and Problems
Zekiye Karaçam, Melek Nur Dinçer
doi: 10.5222/HEAD.2020.71224  Sayfalar 62 - 69

14.
Serviks Kanseri Yönünden Riskli Kadınlara Yönelik Çoklu Girişimlerin Sağlık Sorumluluğu, Serviks Kanserine İlişkin İnanç ve Tarama Yaptırmaya Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma Protokolü
The Effect of Multiple Interventions for Women at Risk for Cervical Cancer On Their Health Responsibility, Beliefs Regarding Cervical Cancer, and Having Screening: A Randomized Controlled Study Protocol
Büşra Altınel, Belgin Akın
doi: 10.5222/HEAD.2020.33230  Sayfalar 70 - 76

DERLEME
15.
Yoksulluk Kapsamında Gebelikte Sigara Kullanımı ve Sigara Bırakma Yöntemleri
Smoking During Pregnancy And Smoking Cessation Methods In The Context Of Poverty
Deniz Aslı Dokuzcan, Nihal Gördes Aydoğdu, Oğuz Kılınç
doi: 10.5222/HEAD.2020.60487  Sayfalar 77 - 81

16.
Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Alt Üriner Sistem Semptomları ve Hemşirenin Rolleri
A Women’s Health Problem: Lower Urınary Tract Symptoms and Roles of Nurse
Filiz Degirmenci, Duygu Vefikuluçay Yılmaz
doi: 10.5222/HEAD.2020.37928  Sayfalar 82 - 87

17.
Hastanede Yatan Çocuklar İçin Kullanılan Malnütrisyon Tarama Yöntemleri ve Nütrisyonel Bakımda Hemşirenin Rolü
Malnutrition Screening Tools used for Hospitalized Children and the Role of Nurses in Nutritional Care
Hatice Pars
doi: 10.5222/HEAD.2020.06025  Sayfalar 88 - 93

18.
Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçekleri: Literatür İncelemesi
Menopause-Specific Quality Of Life Scales: Review Of Literature
Halime Abay, Sena Kaplan
doi: 10.5222/HEAD.2020.77527  Sayfalar 94 - 102

19.
Yaşlılarda Uyku Bozuklukları Nasıl Yönetilmeli? Semptom Yönetimi Teorisi ve Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı
How Manage Older Adults’ Sleep Disturbance? Symptom Management Theory and Implications for Nursing Practice
İlknur Dolu, Nursen Nahcivan
doi: 10.5222/HEAD.2020.59260  Sayfalar 103 - 109

20.
Hemşirelikte Bilme Yolları
The Ways of Knowing in Nursing
Ayşe Kacaroğlu Vicdan
doi: 10.5222/HEAD.2020.46548  Sayfalar 110 - 114

21.
Ameliyat Sürecindeki Semptomların Kontrolünde Aromaterapinin Kullanımı
The Use Of Aromatherapy In The Control Of Perioperative Symptoms
Enes Bulut, Dilek Çilingir
doi: 10.5222/HEAD.2020.71324  Sayfalar 115 - 120

22.
Tip 1 Diyabetli Adölesanların Evde Bakımının Sağlığı Geliştirme Modeline Göre Yapılandırılması
Structuring the Home Care of Adolescents with Type I Diabetes According to the Health Promotion Model
Kübra Pınar Gürkan, Zühal Bahar
doi: 10.5222/HEAD.2020.82335  Sayfalar 121 - 125

23.
Jinekolojik Kanser Tanısı Almış Kadınlarda Uygulanan Radyoterapinin Cinselliğe Etkisi
Effects of Radiotherapy Applied to Female Patients Diagnosed With Gynecological Cancer on the Sexuality
Pınar Serçekuş Ak, Hatice Gencer Şaşar, Sevgi Özkan
doi: 10.5222/HEAD.2020.50465  Sayfalar 126 - 130

OLGU SUNUMU
24.
Amputasyon Ameliyatı Uygulanan Bir Hastanın Roy Uyum Modeline Göre Yapılandırılmış Hemşirelik Bakımı
The Nursing Care that is Structured According to the Roy Adaptation Model for a Patient with Amputation Surgery
Çiğdem Kaya, Özlem Bilik
doi: 10.5222/HEAD.2020.42800  Sayfalar 131 - 139 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.